top of page

Ooguchisumibi.com

[整新] Fuji Royal R-103 炭柴/直火

[整新] Fuji Royal R-103 炭柴/直火

NT.420000

R-103的短筒身設計,熱風均勻,為富士皇家最好用的直火烘焙機,此機裝備廣受好評的舊版鐵製厚鍋,鍋爐孔洞面積較新版少很多,韻味十足。

bottom of page